Zespół Szkół

przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym

  1. DSC07293Zawsze przechodź przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych, najlepiej na przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną.
  2. Zawsze przechodź przez jezdnię na zielonym świetle.
  3. Przed wejściem na jezdnię nawet, gdy jest sygnalizacja świetlna spójrz w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo. Dopiero po upewnieniu się, że nie zbliża się żaden pojazd, możesz przejść na drugą stronę.
  4. Przez jezdnię przechodź zdecydowanym krokiem, nie możesz przebiegać przez nią.
  5. Nie wchodź na jezdnię bezpośrednio zza samochodu lub innej przeszkody.
  6. Pamiętaj, przejście dla pieszych nie jest miejscem zabawy. Spychanie na jezdnię kolegi lub koleżanki może zakończyć się tragicznie.

Więcej…