Zespół Szkół Specjalnych

w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

"Kampania Kolejowe ABC" - to ogólnopolski projekt informacyjno-edukacyjny, realizowany przez Urząd Transportu Kolejowego, objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Celem przedsięwzięcia jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem na obszarach stacji, przystanków i przejazdów kolejowych. W ramach tego projektu prowadzone są zajęcia edukacyjno-informacyjne w placówkach oświatowych na terenie całej Polski, realizowana jest także ogólnopolska kampania medialna.
Dbając o edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa na obszarach kolejowych, Urząd Transportu Kolejowego, udostępnia bezpłatne materiały dydaktyczne. 
Podręczniki i scenariusze lekcji "Kampanii Kolejowe ABC" przeznaczone są dla trzech grup wiekowych: przedszkolaków, uczniów klas I-III oraz klas IV-VI. Dostępne są w formie elektronicznej na stronie http://www.kolejoweabc.pl w zakładce "Materiały edukacyjne", a także na platformie epodreczniki.pl Ministerstwa Edukacji Narodowej.