Zespół Szkół Specjalnych

w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Urząd Ochrony Danych Osobowych, przy współpracy z MEN, przygotował poradnik dla szkół "Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania". To materiał, który wesprze dyrektorów, nauczycieli, a także uczniów i rodziców w bezpiecznym korzystaniu z dostępnych metod i narzędzi do zdalnej nauki. Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem!

Materiały zostały zamieszczone na stroanch MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uodo